Eylül 2021 Meclis Gündemi

 
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı Eylül Ayı Toplantısı 06
Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
Eylül Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                                         
 Belediye Başkanı
 
GÜNDEM:
1. Fen İşleri Müdürlüğünün, yıkılabilir durumda olduğu tespit edilen 14 adet binanın yıkım işleri ile
ilgili teklifi.
2. Fen İşleri Müdürlüğünün, İ.B.B. tarafından yapılan yardım ile ilgili teklifi.
3. Fen İşleri Müdürlüğünün, Açık Oturma Alanı (Gölgelik) izninin iptal edilmesi ile ilgili teklifi.
4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Alan Kadıköy Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Caddebostan Kültür Merkezi 1. ve 2. katlarda bulunan 8 adet
sinema salonu ile ilgili teklifi.
6. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Avrupa Şehirler Ağı Yıllık Konferansı ile ilgili
teklifi.
7. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Merdivenköy Mahallesi 265 pafta, 2736 ada, 5 ve 6 parseller ile ilgili
teklifi.
8. Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Pergola (Sundurma), ATM, Çardak Hakkında Usul ve Esaslara Dair
Düzenleme ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı