Ekim 2021 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı Ekim Ayı Toplantısı 04 Ekim
2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Ekim Ayı Toplantısının ilk birleşimi 04 Ekim 2021 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis
Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.

Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı


GÜNDEM:


1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis
Üyesi Ediz ZEYREK’in ödeneği ile ilgili teklifi.
2. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, 2022 Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili teklifi.
3. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, 2022-2024 Dönemi için Güncellenmiş Stratejik Plan
Taslağı ile ilgili teklifi.
4. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, 2022 Yılı Performans Esaslı Bütçe Taslağı ile ilgili
teklifi.
5. Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri Müdürlüğünün, taşıt alımı ile ilgili teklifi.
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Evlendirme Dairesi yanındaki fotoğraf – video dükkanı ve kokteyl
salonları ile ilgili teklifi.
7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Osmanağa Mah., General Asm Gündüz Cad., No:29 18 pafta, 65 ada, 6 parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz ile ilgili teklifi.Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı