Ekim 2020 Meclis Gündemi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : E-32823597-301.03-733408 29.09.2020
Konu : Meclis Gündemleri
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 2. Toplantı Yılında yapacağı Ekim Ayı Toplantısı 05 Ekim
2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Ekim Ayı Toplantısının ilk birleşimi 05 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
 
GÜNDEM:
1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili
teklifi.
2. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi.
3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, istifa nedeniyle boşalan İmar Komisyonuna 1 adet üye seçimi ile ilgili teklifi.
4. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliğinde değişiklik
yapılması ile ilgili teklifi.
5. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, şartlı hibe ile ilgili teklifi.
6. Plan ve Proje Müdürlüğünün, sokak isimlendirilmesi ile ilgili teklifi.
7. Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğünün, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 70
personeline öğle yemeği verilmesi ile ilgili teklifi.
8. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Osmanağa Mah., Kuşdili Caddesi, 12 pafta, 44 ada, 7 parselde bulunan
alanın bakım onarım çalışmaları ile ilgili teklifi.
9. Kurumsal İletişim Müdürlüğünün, Tarihi Kentler Birliği Meclisine üye seçimi ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı