Aralık 2022 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Sayı : E-32823597-105.02-1535110 0123456789                                                                  29.11.2022
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 4. Toplantı yılında yapacağı Aralık Ayı Toplantısı 05 Aralık
2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
Aralık Ayı Toplantısının ilk birleşimi 05 Aralık 2022 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi
Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
 
 
GÜNDEM:
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi 107/2 pafta, 843 ada, 34 parsel
sayılı yer ile ilgili teklifi.
2. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Finlandiya’nın Oulu şehrinde gerçekleştirilecek olan
Making City Projesi 9. Periyodik Toplantısı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili teklifi.
3. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, 14-16 Aralık 2022 tarihleri arasında kardeş şehir
Friedrichshain-Kreuzberg’e ziyaret için görevlendirme ile ilgili teklifi.
4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 426 ada, 7 parseldeki taşınmaz
ile ilgili teklifi.
5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro karşılığı çalıştırılması düşünülen 7 Tam Zamanlı
Sözleşmeli Personele uygulanacak ücret ve ek ödeme ile ilgili teklifi.
6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili teklifi.
7. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, sokak çekimlerinin ücret tarifesi ve yönetmelik ile ilgili teklifi


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı