Aralık 2021 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
 
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Sayı : E-32823597-105.02-1135170                                                                                                             
      02.12.2021
 
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı Aralık Ayı Toplantısı 06
 
Aralık 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
 
Aralık Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Aralık 2021 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi
 
Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
 
Fahrettin KAYHAN
 
Belediye Başkan V.
 
 
1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesinde çalışmakta olan memur ve kadro
karşılığı sözleşmeli personel için yetkisi bulunan sendika ile toplu sözleşme yapılabilmesi için Belediye
Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili teklifi.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele uygulanacak ücret ve ek
ödeme ile ilgili teklifi.
4. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Sabancı Üniversitesi arasında imzalanması
planlanan protokol ile ilgili teklifi.
5. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında
imzalanacak işbirliği protokolü ile ilgili teklifi.
6. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Belediyemiz ile Beykent Üniversitesi arasında işbirliği
protokolü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
7. Plan ve Proje Müdürlüğünün, isimsiz sokak güzergahına tavsiye niteliğinde isim önerilmesi ile ilgili
teklifi.
8. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
9. Özel Kalem Müdürlüğünün, yetkilendirme ile ilgili teklifi. 
10. Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğünün, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi için ofis mobilyası
alımı ile ilgili teklifi.
11. Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Pergola (Sundurma), ATM, Çardak Hakkında Esaslara Dair Düzenlemeler ile ilgili teklifi.
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı