Aralık 2020 Meclis Gündemi

T.C.
KADIKÖY BELEDIYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Sayı : E-32823597-301.03-788818 30.11.2020
Konu : Meclis Gündemleri

 
TC. KADİKÖY ILÇESI BELEDIYE BAŞKANLİĞİNDAN

 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 2. Toplantı Yılında yapacağı Aralık Ayı Toplantısı 07 Aralık 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.
Aralık Ayı Toplantısının ilk birleşimi 07 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 10.00tda Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşrifierini rica ederim.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                                                                Belediye Başkanı
 
 
GÜNDEM:
 
1. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, Tenis Ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
 
2. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Yardım ve Ödül Yönetmeliğine ilişkin TEFE-TÜFE hesaplamalan ile ilgili teklifi.
 
3.Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi, 104 pafta, 410 ada, E:32, Y:40 parsel ile ilgili teklifi.
 
4. il Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi, Ahmet Refik Sokağı ile Kortanpaşa Sokağını bağlayan isimsiz yol güzergahma sokak ismi verilmesi ile ilgili teklifi.
 
5.Plan ve Proje Müdürlüğünün, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 630 ada, 13 ve 18 parsellere ilişkin Uygulama Imar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
 
6.Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Dr.Rana BEŞE Sağlık Polikliniğinin 2.basamak tıp merkezi yapılması ile ilgili teklifi.
 
7.Makine Ikmal Bakım ve Onarım Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 adet minibüs, 2 adet çift kabin kamyonet, 2 adet tek kabin kamyonet, 2 adet panelvan ve 1 adet 4x4 pikabın satın alınması ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı