Üyesi Olduğumuz Birlikler


Üye Olduğumuz Uluslararası Birlikler

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı
ICLEI Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi

Üye Olduğumuz Ulusal Birlikler

Türkiye Belediyeler Birliği
Marmara Belediyeler Birliği
Sağlıklı Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği

Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı