İmar Durumu İşlemleri

İmar Durumu İşlemleri

İmar durumu düzenlenmesi
1-   Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)       Dilekçe Örneği
2-   Tapu (yeni tarihli)
3-   Röperli kroki aslı (son bir yıl içinde alınmış)
4-   Çap aslı (son bir yıl içinde alınmış) (gerektiğinde)
5-   Vekaletname aslı (vekaleten başvuruluyor ise)
6-   Borcu yoktur yazısı (Kentli Servisi’nden)
7-   İmar Durum Ücreti makbuzu (en son aşamada istenir)

Yazılı imar durumu bilgisi alınması
1-   Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-   Tapu (yeni tarihli)


Geçici inşaat izni alınması
1-   Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-   Tapu (yeni tarihli)
3-   Röperli kroki aslı (son bir yıl içinde alınmış)
4-   Çap aslı (son bir yıl içinde alınmış) (gerektiğinde)
5-   Vekaletname aslı (vekaleten başvuruluyor ise)
6-   Borcu yoktur yazısı (Kentli Servisi’nden)
7-   Vaziyet Planı (ölçüleri belirtilmiş, yapının kesit ve görünüşlerinin yer aldığı ölçekli vaziyet planı)
8-   Kira kontratı (maksimum 10 yıllık)
9-   Muvafakat
10- Ücret makbuzu (en son aşamada istenir)


belgeleri gerekmektedir.


İrtibat Telefonu : 0216 542 50 00 / 1349