İmar Durumu İşlemleri

İmar durumu düzenlenmesi için gerekli belgeler

1- Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) Dilekçe Örneği
2- BORCU YOKTUR yazısı (Kentli Servisinden alınacaktır)
3- TAPU fotokopisi (değişiklik olmuş ise yeni tarihli tapu istenir)
4- APLİKASYON KROKİSİ aslı (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
5- ÇAP (gerektiğinde istenir, son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
6- VEKÂLETNAME aslı (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
7- İmar Durum Ücreti makbuzu (en son aşamada istenir)


Yazılı imar durumu bilgisi alınması için gerekli belgeler

1- Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2- TAPU fotokopisi (değişiklik olmuş ise yeni tarihli tapu istenir)
3- ÇAP / APLİKASYON KROKİSİ (yer tespitinin yapılamaması halinde istenir, son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
4- VEKÂLETNAME / KİRA KONTRATI (Başvuru sahibi tapu maliki değilse istenir)


Geçici inşaat izni alınması için gerekli belgeler

1- Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2- BORCU YOKTUR yazısı (Kentli Servisinden alınacaktır)
3- VEKÂLETNAME aslı (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
4- TAPU fotokopisi (değişiklik olmuş ise yeni tarihli tapu istenir)
5- APLİKASYON KROKİSİ aslı (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
6- MUVAFAKATNAME
7- VAZİYET PLANI (ölçüleri belirtilmiş, yapının kesit ve görünüşlerinin yer aldığı ölçekli vaziyet planı)
8- KİRA KONTRATI (maksimum 10 yıllık)
9- ÇAP (gerektiğinde istenir, son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
10- Ücret makbuzu (en son aşamada istenir)


İrtibat telefonu : 0216 542 50 00 / 1349