SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

 

 

 • Belediye sınırları dahilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri ve hizmetleri planlama, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 •  Sağlıklı kent ve toplum konularında Belediye Başkanlığına danışmanlık hizmeti vermek,
 •  Usulüne uygun olarak sevk edilmiş belediye memurları ve onların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene ve tedavilerini yapar veya daha üst kademede ki sağlık kuruluşlarına sevk eder.
 • Memur ve işçi personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarının tedavi giderlerini incelemek,
  Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne usulünce sevk edilmiş fakir halkın muayene ve tedavisini sağlar.
 •  İşe girişlerde okul kayıtlarının başlangıçlarında, evlilik işlemlerinde ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenlemek,
 •  Gömme izin belgesi (Kadıköy Belediyesi sınırları içinde) evde yaşanan tüm ölümlere gömme izin belgesi verilmektedir.
  Başta belediye çalışanlarının çocukları olmak üzere, çocuklara yuva hizmetleri vermek,
 • Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemek,
 • Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
 •  Diğer müdürlüklerle Toplum sağlığını korumaya yönelik konularda koordineli olarak çalışır, oluşturulacak heyetlere katılır.
 • Yaygın ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sağlık kuruluşlarının planlanması ve işletilmesi hizmetlerini yürütür.
 • 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.