VETERİNER İŞLERİ

 

MİNİK DOSTLARIMIZ SUSUZ KALMASIN PROJESİ için tıklayınız...

EVCİL HAYVANINI YURT DIŞINA ÇIKARMAK İSTEYENLERİN İZLEMESİ GEREKEN PROSEDÜR

KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  

KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü bağlı olduğu yasal dayanaklarla görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi ve sürekli kılmayı esas edinmiştir.
Oldukça hassas olan ve önem arz eden hayvan ve çevre sağlığı konusunda birçok projeler geliştirmiş olup, bunların çoğunu hayata
geçirmiştir.Günümüz metropol şehirlerinde en büyük problem olan sokak hayvanları sorununu büyük oranda çözebilen yegane belediye
olarak örnek teşkil etmektedir. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Gıda Denetim ve Kontrol Birimi gıda maddelerinin
güvenliğini sağlamak amacıyla üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerekli denetimleri sağlamakta, Vektörlerle Mücadele Merkezinde
her türlü vektör mücadelesi, Geçici Hayvan Bakımevi ile Veteriner Aşılama ve Tedavi Merkezinde gerek sokak hayvanlarının ücretsiz,
gerekse sahipli hayvanların ücret karşılığı muayene, aşılama, tanı, tedavi ve operasyon gibi hekimlik faaliyetlerini başarı ile aralıksız
sürdürmektedir. Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli meslek içi eğitim seminerlerine katılarak kendini geliştirmekte ve kazandığı bilgi
birikimleriyle kamu hizmeti kalitesini sürekli arttırmaktadır.


YETKİ VE SORUMLULUKLAR


Belediye Veteriner Hekimlerinin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda yazılı kanunlarla belirlenmiştir.

- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

- 6343 sayılı Veteriner Hekimliği İcrasına Dair Kanun

- 5393 sayılı Belediye Kanunu

- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GÖREV TANIMI

•Çevre ve hayvan sağlığının korunması

•Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu

•Aşılama, muayene ve tedavi hizmetleri

•Vektörlerle mücadele

•Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele

•Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması 

•Hayvansal ürünlerin nakil izni ve raporunun verilmesi

•Üretim, satış ve toplu tüketim yapılan gıda işyerlerinin denetimi

•Veteriner Hekimliği ilgilendiren kanun ve mevzuatlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi

•Gıda güvenliği, mutfak hijyeni, kişisel hijyen, yerel hayvan koruma görevlileri ve canlı hayvan satış yerleri                   
sorumlularına  yönelik eğitim seminerlerinin düzenmesi

•STK ile birlikte projelerin üretilmesi, planlanması ve uygulanması.


VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ

A) GEÇİCİ HAYVAN BAKIM MERKEZİ

Ataşehir’de 27.02.1999 tarihinde kurulan Geçici Hayvan Bakım Merkezimiz 500 hayvan kapasitesine sahiptir. 3400 metrekare kapalı,
5000 metrekare açık gezinti alanından oluşan barınakta 1 yemek toplama, 1 Hayvan Toplama ve 1 Hayvan Nakil aracı olmak üzere 3
adet aracımız (kamyonet) mevcuttur. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği
yapılarak İlçemiz sınırları içersinde başıboş işaretsiz (kulak küpesiz) hayvanları barınağa toplayıp aşılama,kısırlaştırma ve sahiplendirme
çalışmalarının yapılması organize edilmekte, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda gerekli  aşı, muayene,
tedavi ve operasyonların yapılması sağlanmakta, ayrıca ısırma vakaları takip edilerek, ısırılan kişilerin sağlık kuruluşuna sevki sağlanmaktadır.


 

                          

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi Adresi ; Turgut Özal Bulvarı Dudullu Ataşehir yanyol  

Tel : (0216) 542 50 00  (Dahili : 2016) - (0216) 415 67 61B) FİKİRTEPE VETERİNER AŞI VE TEDAVİ MERKEZİ

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Fikirtepe Aşı Ve Tedavi Merkezimizde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve zoonoz hastalıklarla
(Hayvanlardan hayvanlara ve insanlara geçen hastalıklar) mücadele kapsamında sahipli-sahipsiz tüm evcil hayvanlara muayene, teşhis,
tedavi, aşılama, ameliyat, kayıt, mikroçiplendirme gibi hizmetler verilmektedir. 2 Adet muayenehanesi, 2 adet ameliyathanesi, acil
müdahale ve post-operatif bakım üniteleriyle merkezimizde 3 adet veteriner hekim, 1 adet veteriner sağlık teknisyeni ve 3 adet
yardımcı personel görev yapmakta, hafta içi hergün ortalama 4 operasyon (özellikle kısırlaştırma ameliyatları) başarı ile yapılmakta,
yine günlük merkezimize getirilen onlarca evcil hayvan muayene edilerek tedavileri sağlanmaktadır. 

 


 EV HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI

Kadıköy Belediye Meclisimizin 15.10.2008 tarih, 2008/158 sayılı kararı gereği , İlçemiz dahilindeki sahipli ev ve süs hayvanlarına (kedi-köpek için )sahipleri tarafından mikroçip taktırılması zorunlu hale getirilmiştir. Mikroçiplenmiş ve ilk kuduz aşıları yapılmış kedi ve köpek sahipleri ,hayvanlarına ait kimlik kartları (aşı kartları) ile Belediyemizin Fikirtepe Aşı ve Tedavi Merkezi'ne başvurduklarında elektronik ortamda kayıt altına alınarak,Sahipli Hayvan Kimlik Kartı verilmektedir.

 Mikroçip bedeli 25 TL dir. sahipli Hayvan Kimlik Kartı bedeli 5 TL'dir.

  

Adres :Fikirtepe , Mandra Cad.Erdemler Sokak No:36 Kadıköy-İST.
Ayrıntılı Bilgi için Tel : 0 216 327 72 81 - 0 216 325 17 32


C) GIDA DENETİM VE KONTROL BİRİMİ

Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılan maddeler dışındaki, insanlar tarafından yenilen veya içilen her türlü madde gıda maddesi
olarak tanımlanmaktadır.  Bu kadar geniş yelpazedeki ve çeşitlilikteki gıda maddelerinin birincil üretimden tüketimine kadarki her
aşamasında güvenliğinin sağlanması halk sağlığı açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Gıda güvenliği, kısaca '' çiftlikten çatala 
 '' veya '' tarladan sofraya '' şeklinde özetlenen gıda maddelerinin birincil üretimi, işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi,
depolanması, dağıtımı, satışı, tüketimi gibi tüm aşamaları kapsayan çok geniş bir konudur. Bu temelde Kadıköy Belediyesi  
 Veteriner, Sağlık ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarımızdan oluşan Gıda Denetim Ekipleri oluşturularak, belediye sınırlarımız dahilindeki
tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan, toplu tüketime  sunan veya satan
büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market gibi işyerlerinde kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Bu  çalışmalarımızla işyerlerinin
 taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartların kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve  tüketicinin korunmasını sağlamak,
gıda üreticisinin, satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesini arttırmak hedeflenmektedir.


 

 

 

 

 

 

 
D) VEKTÖRLERLE MÜCADELE BİRİMİ

Kentsel yerleşim alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında, bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla
yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismiyle anılan canlılarla mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Hamam böcekleri, bit, pire, 
kene ve kemiriciler (fare,siçan v.s) gibi vektör canlılar vücutlarında taşıdıkları sıtma, sarı humma, hepatit, tifo, dizanteri, leptospirozis,
kuş gribi, kırım kongo kanamalı ateşi, H1N1 virüsü (Domuz Gribi) gibi birçok hastalık etkenini insanlara ve diğer zararsız canlılara
bulaştırabilmektedir. Tüm bunlarla mücadele amacıyla Merkezimiz Büyükşehir ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmakta ve
belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler, su kuyuları, foseptik kuyular, inşaat ve bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine
müsaait noktalarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün önerileri doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapılmakta, halkın bu konudaki bilgi
düzeyinin artırılması amacıyla afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtılmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kurbanlık
hayvan satış ve kesim yerlerinde, resmi kuruluşlara ait binalarda vs. dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

Kentsel zararlılara karşı oluşturduğumuz ilaçlama birimimiz hafta içi her gün 8.00 – 17.00 arasında çalışmaktadır. Sivrisinek ve karasinek
mücadelesi ücretsiz olup, larva ve uçkun mücadelesi Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Haşerelere karşı olan mücadele Belediye Meclisince
belirlenen fiyatlara göre ve halk sağlığına uygun ilaçlarla yapılmaktadır. Müdürlüğümüz haşerelere karşı ilaçlama hizmetini sadece ortak kullanım
alanlarında (bodrum, merdiven arası, çatı, kalorifer daireleri) vermekte, daire içlerine girmemektedir. Özel mülküne ilaçlama hizmeti almak isteyen
vatandaşlarımız Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Merkez Hizmet Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ya da Fikirtepe Aşı ve Tedavi
Merkezinde bulunan veznelere ödeme yapabilmektedir.


İlaçlama Merkezi hakkında ayrıntılı bilgi için 0 216 327 72 81 - 0 216 325 17 32 nolu telefonları arayabilirsiniz.


 
                       


KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FİKİRTEPE AŞI VE TEDAVİ MERKEZİ İLE
GEÇİCİ HAYVAN BAKIM MERKEZİNİN    2011 YILINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ

İŞİN NEVİ TOPLAM

MUAYENE VE TEDAVİ EDİLEN HAYVANLAR : 4045

AŞILANAN HAYVANLAR : 4171

MÜŞAHADE ALTINA ALINAN HAYVAN SAYISI : 34

ISIRILAN VE AŞIYA SEVK EDİLEN VATANDAŞ : 34

TOPLANAN HAYVANLAR : 2122

GEÇİCİ HAYVAN BAKIM MERKEZİNDE SAHİPLENDİRME : 425

KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU : 2176

HAYVAN VE HAYVANİ MAHSÜL SEVKİYATI : 285

KAYIT EDİLEN HAYVAN SAYISI : 1711

GEÇİCİ HAYVAN BAKIM MERKEZİNİN MEVCUDU : 374