ETİK KOMİSYONU

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU

Belediyemizde Etik Komisyonu 31.01.2007 tarihinde kurulmuş olup, 22.03.2007 tarihinde Başbakanlık Etik Kuruluna Bilgi verilmiştir.

ETİK KOMİSYONU

Nurhan ARSLAN       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü (0216 542 50 00 -1442)
Naciye KÖSOĞLU     Teftiş Kurulu Müdürü (0216 542 50 47)
Turgay KAYA            Hukuk İşleri Müdürü (0216 542 50 00-1440)


ETİK İLKELER

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
• Halka Hizmet bilinci
• Hizmet Standartlarına uyma
• Amaç ve Misyona bağlılık
• Nezaket ve Saygı
• Saygınlık ve Güven
• Yetkili Makamlara bildirim
• Çıkar çatışmasında kaçınma
• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
• Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı
• Savurganlıktan kaçınma
• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
• Mal bildiriminde bulunma


ETİK KOMİSYON ÇALIŞMALARI

• Etik ilkeler doğrultusunda duyuru ve genelgelerle personeli bilgilendirmek.
• Yönetmelik gereği her kamu görevlisi için etik sözleşmeler doldurtularak özlük dosyalarına konulmuştur.
• Etik Komisyonu gerektiğinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmektedir.

ETİK EĞİTİMLER

• 20/12/2013 tarihinde 91 personelimize Sakarya Üniversitesi
  Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Lütfi ŞEN tarafından
 " 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kanunu" konusunda eğitim verilmiştir.

 

Etik Komisyonu' nun 05/12/2013 tarihli kararı doğrultusunda Müdürlüklerimize bağlı dış görevlerde denetim görevinde bulunan personelimize yönelik kurumsal değerlerimiz, ilkelerimiz ile etik davranış ilkelerinin daha iyi anlaşılması için 08/01/2014 tarihinde Başkanımız Av. Selami ÖZTÜRK tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmış, 180 personelimiz toplantıya katılmıştır.

Ayrıca bu toplantıda Etik Komisyonu ' nca hazırlanan Belediyemiz Etik Davranış ve ilkelerinin yer aldığı bildiri dağıtılmıştır.