ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Tanımı

Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzurunu korumak, Belediye Yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen Belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili özel bir kolluk kuvvetidir.

    

 

        2010 FAALİYET RAPORUMUZ

 

Zabıta Karakolları Telefon Numaraları

Zabıta ile ilgili yapılacak şikayetlerinize cevap verecek bölgesel Zabıta Hizmet Birimlerimizin isim ve telefon numaraları24 saat hizmet veren Merkez Telsiz Komuta Birimi
0 216 542 50 52

 

BAHARİYE ZABITA BİRİMİ :
336 21 68
Sorumlu olduğu Bölge :
Bahariye Cd.
ÇARŞI ZABITA BİRİMİ : 
414 98 74 
Sorumlu Olduğu Mahalleler :
Osmanağa - Caferağa
İSKELE ZABITA BİRİMİ :
336 01 01-336 35 97 
Sorumlu Olduğu Mahalleler :
Rasimpaşa - Acıbadem - Hasanpaşa - Koşuyolu
MARİNA ZABITA BİRİMİ :
338 69 62
Sorumlu Olduğu Mahalleler :
Feneryolu - Fenerbahçe - Zühtüpaşa
BOSTANCI ZABITA BİRİMİ :
362 20 85
Sorumlu Olduğu Mahalleler :
Bostancı - Suadiye - Erenköy
GÖZTEPE ZABITA BİRİMİ:
385 78 97-350 88 94
Sorumlu Olduğu Mahalleler :
Göztepe - Caddebostan - Erenköy
KOZYATAĞI ZABITA BİRİMİ :
386 26 03 
Sorumlu Olduğu Mahalleler :
Kozyatağı - 19 Mayıs - Sahrayıcedit - Merdivenköy
FİKİRTEPE ZABITA BİRİMİ :
566 39 08
Sorumlu Olduğu Mahalleler :
Fikirtepe - Eğitim - Dumlupınar - Merdivenköy

 

Zabıta Hizmetleri

 • Huzur ve sükun ile ilgili hizmetler
 • Temizlik ile ilgili hizmetler
 • Nizam - intizam temini ile ilgili hizmetler
 • Sağlık ve Emniyet ile ilgili yasakların takibi
 • Daimi ve geçici pazar yerleri ile ilgili hizmetler
 • Halkın yiyip içmesi, taranıp temizlenmesi, eğlenmesine mahsus yerlerin kontrolü
 • Gecekondu takibi
 • Zabıta ile ilgili şikayetleri değerlendirmek

Genel Faaliyetleri

 • Yasal Düzenlemeler
 • Belediye Zabıtasının Yetkileri
 • Belediye Zabıtasına Görev Veren Yasalar

Huzur ve sükun ile ilgili hizmetler

Ana arter ve meydanlarda gezici satıcı (seyyar) faaliyetine engel olmak,

Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici ve hapörlörlü araçlarla satış, reklam, ilan yapan ve müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağıranlara engel olmak,

Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vs. leri taşıyanlara engel olmak
Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak.

Temizlik ile ilgili hizmetler

 • Çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat artıkları ile, tükürerek yerleri kirletenlere engel olmak,
 • Her türlü yıkım ve tamiratlarda etrafı rahatsız edici toz ve molozların etrafa yayılmasını önlemeyenlere engel olmak,
 • Kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açan ve kanal bağlantısı yapanlara engel olmak,
 • Yollara paspas atanlara engel olmak, Budanan, kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dallarını, park ve bahçe artıklarını yollara ve tratuvara bırakanlara engel olmak,
 • Kapı, pencere, balkon, teras ve apartman aydınlıklarından sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye ve bitişik evlerin teras ve damlarına çöp, kağıt, bulaşık suyu vs. atanlara engel olmak,
 • Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddesi ile apartmanların Yönetim Kurullarının aldığı kararlar dışında her türlü binaların balkon, teras ve pencerelerinden halı , kilim vs. silkeleyenlere engel olmak,
 • Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon foseptik ve her türlü çirkef suların akıntı ve sızıntısına mani olmayanlar ile yağmur suyu borularını tabana kadar indirmeyenlere engel olmak,
 • Dükkanları temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olmak,
  Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olmak,
 • Bina önlerinde ve yollarda araç yıkayarak çevreyi kirletenlere engel olmak.

Nizam - intizam temini ile ilgili hizmetler

 • Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaraları, çöp kutularının yerlerini değiştirenlere engel olmak,
 • Umumi yerlerde çimenlere, çiçeklere basanlar ve bu alanlarda top oynayanlara engel olmak,
 • Ağaçlara çivi çakanlara, ilan yapıştıran ve asanlara engel olmak,
 • Dükkan ve binaların sokak cephelerine dikey olarak ilan-reklam asanlara, 3 m. yükseklikten aşağıya perde, saçak ve siper yapanlar ile tretuvar üzerine seyyar veya sabit işaret levhası, reklam panosu koyanlara engel olmak,
 • İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili alan dışına inşaat malzemesi koyanlar ile yol ve tretuvar vasfını bozanlara engel olmak,
 • Her türlü inşaat tamirat artık ve molozlarını yollara, tretuvarlara, arsalara dökenlere engel olmak,
 • Toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu vs. maddeleri branda örtmeden taşıyan araçlara engel olmak,
 • Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların girişlerini izin almadan işgal edenlere engel olmak,
 • Dükkanların önlerine masa, sandalye, tezgah ile teşhir amaçlı emtia çıkarıp işgal edenlere engel olmak.

Sağlık ve Emniyet ile ilgili yasakların takibi

 • Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlemini süresi içerisinde yaptırmamış, tasmasız ve yularsız hayvan bulundurup, dolaştıranlara engel olmak,
 • Meydan, yol ve tretuvarlarda her türlü hafriyatta emniyet tedbiri almayanlara engel olmak,
 • Binaların yol cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı ve her türlü eşyayı koyanlara engel olmak,
 • Meskun mahalde ahır bulunduranlara engel olmak,
 • Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç ve kuyu gibi çukurları açık bulunduranlara ve kuyuların etrafını çevirmeden gerekli önlem almayanlara engel olmak,
 • Merkezi sistemle ısıtılan binalarda dış hava sıcaklığı 13 derecenin altına düştüğü zamanlarda yakıtı olmasına rağmen, kaloriferleri yakmayan bina yöneticileri hakkında gerekli işlem yapmak,
 • Her türlü bina ve dairelerde üst kat banyo ve wc'sinden akan su sızıntılarına meydan verenlere engel olmak..

Daimi ve geçici pazar yerleri ile ilgili hizmetler

 • Tescil edilmiş semt pazarlarında faaliyet gösteren esnaflara, Müdürlüğümüz Esnaf Sicil Bürosunca her yıl düzenlenerek pazarcı esnafına verilmiş olan Esnaf Sicil Belgelerini denetlemek,
 • İlçe dahilinde kurulan daimi ve geçici pazar yerlerinde nizam intizam temin etmek,
 • Pazarcı esnafının satışa arz ettiği emtia üzerine fiat etiketi konulup, konulmadığını kontrol etmek, etiket koymayanlar hakkında işlem yapmak,
 • Pazarcı esnafının kullandığı terazileri Ölçü Ayar Memurları ile müştereken kontrol etmek,
 • Pazarcı esnafının pazar yerlerini kirletmelerine engel olmak.

Halkın yiyip içmesi, taranıp temizlenmesi, eğlenmesine mahsus yerlerin kontrolü

 • Bu tür yerlerin ruhsatsız faaliyet göstermelerine engel olmak,
 • Bu tür işyerleri işleten ve çalışanların yeterlilik belgelerini kontrol etmek,
 • Bu tür işyerindeki umumi temizliği kontrol etmek,
 • Bu tür işyerlerinde çalışanların sağlık muayene çüzdanlarını kontrol etmek,
 • Bahsi geçen işyerlerinde yapılan denetimlerin izlendiği Belediye Teftiş Defterlerinin bulundurulmasını sağlamak.

Gecekondu Takibi

775 Sayılı Gecekondu Kanunu gereğince Belediye Vakıf hazine arazileri üzerine yapılmakta olan gecekondu (inşai) faaliyetlerine engel olmak, yapılmış olan gecekonduları yıkmak, ilgilileri hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk etmek.  Kaçak inşaat yapımının engellenmesini sağlamak.

Zabıta Müdürlüğünü İlgilendiren Şikayetlerde;

 • Bizzat yapılan şikayetler
 • Telefon ve Kadıköy Merkez vasıtasıyla alınan şikayetler
 • Dilekçe ile başvurulan şikayetler değerlendirilir ve yasal gereği yapılır.

Yasal Düzenlemeler

Belediye görevlerinin yerine getirilmesinde sağlayan düzenlemeler iki türdür. Birincisi başta Belediye Kanunu olmak üzere Belediye hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemeler, ikincisi Belediye Yetkili organlarının, belde halkının sıhhat, selamet ve refahını sağlamak, belde düzenini bozucu hareketlere engel olmak amacı ile yaptıkları düzenlemedir. Belediye Zabıtası, Belediyenin gerçek yönünü oluşturur. Bu bakımdan Belediyenin hemen hemen tüm görevlerinin yerine getirilmesinid önemli bir işlevi vardır. Belediye Yasasının 15. maddesinde sayılan Belediye görevlerinin yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasının görevlerini şu şekilde belirleyebiliriz.

 • Halka açık tüm yerlerin temizlik ve düzenini denetlemek,
 • Yenilecek içilecek ve halkın sıhhati ile ilgili her şeyi ve bunların imal edildikleri yerleri, ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerine uygunluk bakımından sürekli denetlemek,
 • Halkın yiyeceği içeceği ve kullanacağı şeylerin satıldığı ve muhafaza edildiği yerlerle, halkın içinde yatıp kalkacağı, barınacağı veya bineceği, çalıştığı yerlerin sağlık şartlarına uygun olmasını sağlamak,
 • Belediyenin ruhsat alınarak yapılan işlerle açılan işyerlerinin ruhsat şartlarına sürekli uygunluğunu denetlemek
 • Yetkili kuruluşlarca tesbit edilen toptan ve perakende azami satış fiyatlarına, kar hadlerine ve ücret tarifelerine, alınan kararlara uyulmasını sağlamak,
 • Azami satış fiyatları ve kar hadleri tesbit edilen maddelerin satışa arz edilmesini, satıştan kaçırılmasını veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi önlemek,
 • Belediye yasa, tüzük ve yönetmeliklerine uymayan yasalara göre ruhsat gerektiği halde ruhsatsız yapılan, beldenin selamet, intizam, sıhhat ve huzurunu bozan şeylere meydan vermemek,
 • Dilencileri dilenmekten men etmek,
 • Belediyenin sınırları içerisinde bulunan orman, tarla, harman, bağ, bahçe, kuru çayır ve meraları ile her türlü araziyi hasardan korumak,
 • Bilumum sinai müessese ve fabrikaların, çevrenin sıhhati, huzuru ve maddi varlığı üzerinde zararlı etkileri olup olmadığını araştırmak; varsa önlemek,
 • Fabrika ve işyerlerinin ve burada çalışanlarının sıhhi denetimini yapmak,
 • Ev apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasını, çöp kutu ve artıklarının karıştırılmasını önlemek,
 • Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibari ile yersiz yurtsuz ve muhtaç durumda olanları ilgili kurumlara iletmek, esas beldelerine göndermek veya korumak , bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak,
 • Cadde , sokak ve meydanlarda belediye yetkileri organlarınca belirlenen yerler haricinde satış yapan seyyar satıcılara mani olmak ve bunların sattıkları şeyleri sağlık şartlarına uygunluğunu denetlemek,
 • Diğer belediye hizmet birimleriyle işbirliğini gerektiren konularda yetkili belediye organlarınca Belediye Zabıtasından istenen hizmetleri yerine getirmek,
 • Belediye yetkili organlarınca alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları emir ve yasakları uygulamak, sonuçlarını izlemek,
 • Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,
 • Belediye suçunun işlenmiş olması halinde yasaların öngördüğü müeyyideleri, yetkili olduğu durumlarda kendiliğinden, bunun dışında yetkili organların kararlarına dayanarak uygulamak,
 • İlçe dahilinde kurulan semt pazarlarında nizam intizam temin etmek ve terazi, etiket fatura kontrolü yapmak,
 • İlçe dahilinde kaçak et kesimini engellemek, kaçak et kesimi yapanlar hakkında Veteriner Müdürlüğü elemanlar ile yasal işlem yapmak,
 • Belediyeye ait yol, tratuvar vs. tahrip edenlerin faaliyetlerine engel olmak. Bunlar hakkında tutanak tanzim etmek,
 • Yetkili makamlarca faaliyetten men edilmesi gerekli görülen işyerlerini mühürlemek, 775 Sayılı yasa gereğince hazine, belediye vb. arazisi üzerinde yapılmış olan gecekonduları yıkmak. Gecekondu yapımına engel olmak
 • 7201 Sayılı kanuna göre belediye vs. evraklarını ilgililerine tebliğ etmek,
 • Doğal afetlerde çalışmalara iştirak etmek.

Belediye Zabıtasının Yetkileri

 • Halka açık yerlere, bu yerlerin faaliyette bulunmaları için tesbit edilmiş günün belli saatlerinde girmek, buralarda gerekli denetimleri yapmak,
 • Hafta tatili konusuna göre kapalı olması gereken yerleri denetlemek
 • Belediye suçu işleyenler hakkında, bu kişilerin yetkili organlar tarafından cezalandırılmalarını temin bakımından ayrıntılı tutanaklar tanzim etmek,
 • Belediye meclislerinin kararları çerçeve-sinde maktu cezası gerektiren Belediye suçu işleyenlerden ( rızaları olduğu takdirde ) bu cezayı makbuz karşılığında tahsil etmek,
 • Belediye suçu işleyip de hakkında yasal işlem yapılmak istenen; fakat bu isteğe uymayıp ayrıca direnen ve kimliğini açıklamaktan kaçınan kimseleri en yakın Polis ve Belediye Dairesine zorla götürmek,
 • Genel olarak Belediye Zabıtasına tanınan yetkileri kullanmasına engel olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,
 • Kum, çakıl depolarını kent dışına çıkarmak,
 • Gayrısıhhi şekilde çekçeklerle çöp toplanmasını önlemek,
 • Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü faaliyeti engellemek,
 • Belediye mallarına vaki olabilecek saldırıları önlemek,
 • Halka açık yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, yerleri veye havayı kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş gidişi zorlaştıranlara ve Belediye yasalarına uymayanlara gerekli ikazları yapmak, ısrar halinde bu hareketleri men etmek.


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ İLGİLENDİREN KANUN VE YÖNETMELİKLER

emir ve yasakları yönetmeliği

5393 sayılı Belediye Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5326 sayılı Kabahatler Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu

4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu

3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

1608 sayılı Belediye Ceza Kanunu

775 sayılı Gecekondu Kanunu

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu

1593 sayılı Genel Sağlığı Koruma Kanunu 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

80 sayılı Hal Kanunu

4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamüllerinin Zararının Önlenmesi Hak. Kanun

634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Belediye Zabıta Yönetmeliği

9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği