Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemize gelen ve giden evrak giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak.
 
Yürürlüğe giren ilgili yasa , yönetmelik,tüzük ve genelgelerin takibini yaparak resmi gazetede
yayınlanan metinlerin Başkanlığımız birimlerine dağıtımını yapmak.
 
Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak,
ilgili yere iletilmek üzere kuryelere zimmet ile teslim etmek.
 
Basın İlan Kurumuna verilen ilanların takibini sağlamak.
 
Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakların kaydını yaparak, encümen
gündemini hazırlamak ve Belediye Encümenince alınan kararların yazım,yayım ve ilgili birimlere
dağıtımını sağlamak.
 
Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilen evrakların kaydını yaparak , meclis
gündemini hazırlamak ve yapılan toplantıların tutanak ve dökümünü yapmak.
 
Alınan meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
 
İhale komisyonlarına ilişkin evrak akışını düzenlemek.
 
Saklanması gereken evrakları korumak ve arşiv hizmeti yapmak.
 
Nikah müracaatında bulunanların kayıtlarını ve işlemlerini yaparak nikah günü vermek , nikah
akdini yapmak ve yapılan akitleri nüfus ve vatandaşlık işlerine bildirmek.
 
Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
 
5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek.
 
4892 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği gelen mailleri ilgili birimlere yönlendirmek , izlemek ve
sonuçlandırmak.
 
CİMER(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) kanalıyla gelen mailleri ilgili birimlere yönlendirmek,
izlemek ve sonuçlandırmak.
 
Valilikçe oluşturulan Açık Kapı Projesinin, Belediyemizdeki sistem üzerinden gelen şikayet /
istekleri ilgili birimlere yönlendirmek, izlemek ve sonuçlandırmak.

                                                                  

Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yazı İşleri Müdürü
Serkan Taşkent
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 00 - 1202
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı