Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

    

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, göçmen ve LGBTİ bireylere ve ailelerine yönelik; genelci sosyal hizmet yaklaşımı (bütüncül sosyal hizmet) ile; koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici, danışmanlık ve rehberlik odaklı hizmet vermeyi amaçlayan; yerinde sosyal hizmet anlayışı ile hizmete erişim kolaylığını benimseyen; multi-disipliner çalışmayı önemseyen bir yaklaşımla ilgili kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde hareket etmektedir.

 

Sosyal değişimi ve gelişimi hedefleyen; toplumu ve insanları güçlendiren ve özgürleştiren, çoğulcu ve katılımcı toplum yapısı içinde; insan hak ve özgürlükleri ile sosyal, ekonomik ve siyasal haklardan insanların yararlanmasını sağlamayı hedefleyen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşulları içerisinde kontrolleri dışında gelişen sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesini, sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin giderilmesini, sosyal refahlarının ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini hedeflenmektedir.

 

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadına şiddeti önlemeye ve şiddet mağduru kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak,
 • İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapmak,
 • Sosyal destekten yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek,
 • Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve LGBTİ bireylerin Kadıköy'de eşit, özgür ve güvenceli yaşamaları için gerekli tüm koşulları oluşturmak,
 • Halkın her kesimine eğitim, kişisel gelişim ve hobi eğitimleri düzenlemek, mesleki eğitim alan kişileri istihdama yönlendirmek,
 • Çocukların sağlıklı ve güvenli gelişimleri için kültürel, sosyal, sağlık ve eğitim avantajları sağlamak stratejik hedefleri arasında yer almaktadır.  

Hedef Kitle:

Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, engelli, LGBTİ, göçmen vb. toplumun tüm kesimlerini içeren, Kadıköy’de ikamet eden tüm birey ve gruplara hizmet vermektedir.

Amaç:

 • Sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerletilmesine katkı sunmak
 • Kadıköy ilçesinin ihtiyaç ve sosyal risk haritasını çıkararak risk gruplarına yönelik önleyici çalışmalar yapmak ve alanda projeler geliştirmek
 • İnsanların sosyal problemleri çözme ve sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirmek
 • Sosyal refahı sağlamak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek
 • Kaynak, destek ve hizmet sağlayan sistemler ile insanları bağlantılandırmak
 • Bu sistemlerin etkili ve hak temelli çalışmasını sağlamak

Hizmetler ve Çalışma Alanları:

 • Dezavantajlı ve Risk Altındaki Birey ve Gruplara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar 
 • İhtiyaç Tespiti (Sosyal inceleme)
 • Rehberlik ve Yönlendirme
 • Danışmanlık Hizmeti
 • Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri
 • Eğitim Çalışmaları
 • Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Farkındalık Çalışmaları
 • Sosyo-Kültürel-Sanatsal Faaliyetler
 • Ayni Destekler (Kuru Gıda, Tıbbi Medikal Malzemeler, Hasta Yatağı, Tekerlekli Sandalye, Bebek Bezi, Hasta Bezi, 2.El Giysi, Eğitim Materyali vb.)
 • Evde Kişisel Bakım (Kuaförlük) Hizmeti – 0216 545 96 91
 • Evde Temizlik Hizmeti
 • Asker Ailelerine Psiko-Sosyal ve Nakdi Destek
 • Proje Geliştirme ve Uygulama
 • Alo Kadına Şiddet Hattı – 0216 349 9 349
 • Engelli Taksi – 444 00 81
 • Engelsiz İş ve İstihdam Birimi
 • Sesli Kütüphane
 • Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Kampanyası

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Adı

Adres

Telefon

E-Posta

İdari Büro

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Gökay Cad. No:2

0216 542 5000

Dahili: 1223, 1224, 1622

 

Sosyal Servis

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Gökay Cad. No:2

0216 542 5000 Dahili: 1517, 1282, 1232, 1221

[email protected]

 

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi

Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Caddesi No.84 Kadıköy

0216 3372121

[email protected]

Hasanpaşa  Sosyal Hizmet Merkezi

Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Caddesi No.24 Kadıköy

0216 5459350

[email protected]

Kuşdili  Sosyal Hizmet Merkezi

Osman Ağa Mah. Hasırcıbaşı Caddesi No.2  Kadıköy

0216 3496167-68

[email protected]

Şaşkınbakkal  Sosyal Hizmet Merkezi

Suadiye Mah.  Kazım Özalp Caddesi Berna Sokak Salih Bey Apt. No. 11

0216 3686089

[email protected]

Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Birimi

Eğitim Mah. Azra Sok. Sadıkoğlu Plaza No:1  10/14 Kadıköy

0216 5457228

 [email protected] 

 

 

 

 

 

 

 

Birimlerimiz

İdari Büro

Müdürlüğe havale edilen evrakların süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlandığı, evrak kayıtlarının alındığı, resmi yazışmalar, dosyalama ve arşivleme, evrak dağıtımı işlemlerinin gerçekleştiği, gizlilik ilkesi doğrultusunda arşivin düzenlendiği, personelin yıllık izinlerini, mesai ve sosyal haklarını takip edildiği, birimler arası iletişimin sağlandığı birimdir.

Adres:Kadıköy Belediye Başkanlığı,Hasanpaşa Mahallesi,Fahrettinkerim Gökay Cad. No:2

Telefon: 0216 542 5000 Dahili: 1223,1224,1622

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sosyal Servis

Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı, Engelli, Toplum, Sosyal Ekonomik Destek, Göç, Toplumsal Eşitlik alanlarında sosyal hizmet uygulamalarını Müdürlüğe bağlı birimler arasında koordineli bir şekilde yürütmek üzere Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Sosyolog, Rehberlik ve Psikolojik Danışman ve Çocuk Gelişimcisi’nden oluşan birimdir. Birimde, 14 Meslek Elemanı; 2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 4 Sosyolog ve 8 Psikolog,1 Çocuk Gelişimci mesleki çalışma yürütmektedir.  Dezavantajlı ve risk altındaki birey ve gruplara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların yürütüldüğü, ihtiyaca yönelik projelerin geliştirildiği, hane bazlı sosyal incelemelerin gerçekleştirildiği,  psiko-sosyal destek hizmetlerin yürütüldüğü, eğitim, farkındalık ve güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirildiği birimdir.

 • Durum Tespiti / Sosyal İnceleme
 • İhtiyaçlar doğrultusunda hizmet geliştirme

Birime yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edilebilir.

Adres      :   Kadıköy Belediye Başkanlığı, Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettinkerim Gökay Cad. No:2
Telefon   :   0216 542 5000 Dahili: 1517, 1282, 1232, 1221
E-mail    :    [email protected]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi

Dezavantajlı bireylere ve ağırlıklı olarak engellilere ve ailelerine eğitim ve istihdam alanlarında; psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik danışmanlık ve sosyal destek vermek, yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren birimdir. Engelli bireyler öncelikli olmak üzere, tüm bireylere, eğitim, istihdam ve sosyal konularda genel danışmanlık ve psikolojik, özel eğitim, kişisel gelişim danışmanlığının ve sosyal destek hizmetleri verilmektedir.

 • Engelli Taksi

 Tek başına toplu taşıma araçlarından faydalanamayan tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylere sosyal hayata aktif katılmalarını sağlamak amacıyla verilen ulaşım desteği

 • Engelsiz İş ve İstihdam Birimi
 • Sesli Kütüphane

Merkeze yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edilebilir.

Adres     :   Mahmut Yesari Caddesi No:84 Koşuyolu ,Kadıköy, İstanbul 
Telefon   :   0216 337 21 21
E-mail    :  [email protected]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Dezavantajlı birey ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin erişim kolaylığı esasıyla bir arada sunulduğu ve sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği merkezdir. Kadıköy halkının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitimlerin düzenlendiği, ayni desteklerin organizasyonun ve dağıtımının gerçekleştirildiği, verilerin kayıt altında tutulduğu, evde kişisel bakım (kuaförlük) ve evde temizlik hizmetinin organizasyon sürecinin yapıldığı sosyal destek ve eğitim merkezidir. 

 • Evde kişisel bakım hizmeti (kuaförlük hizmeti)

Evinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik sağlık sorunu olan veya engelli bireylere yönelik el-ayak tırnak bakımı/saç boyama/saç kesimi/sakal tıraşı hizmeti

 • Evde temizlik hizmeti

Meslek elemanları tarafından durum tespit raporu ile onaylanan, önceliğin evinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik sağlık sorunu olan veya engelli bireylere verildiği evde temizlik hizmeti

 • Ayni destekler

Merkeze yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edilebilir.

Adres     :  Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi No. 24 KADIKÖY                         

Telefon   : 0216 5459691                                                                                                             

 E-mail    : [email protected]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi

Dezavantajlı birey ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin erişim kolaylığı esasıyla bir arada sunulduğu ve sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği merkezdir.  Kadıköy halkının, öncelikle yetişkin kadınlar olmak üzere, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için açılmış bir eğitim merkezidir. Bu merkezde ağırlıklı olarak eğitimler; meslek, kişisel gelişim ve hobi-sanatsal kurslar olarak verilmektedir.

 • Meslek, kişisel gelişim, hobi-sanatsal kurslar

Merkeze yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edilebilir.

Adres     :  Osman Ağa Mahallesi Hasırcıbaşı Caddesi N0.2  KADIKÖY
Telefon   :  0216 3496167-68
E-mail    :   [email protected]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şaşkınbakkal Sosyal Hizmet Merkezi

Dezavantajlı birey ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin erişim kolaylığı esasıyla bir arada sunulduğu ve sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği merkezdir.  Kadıköy halkının, öncelikle yetişkin kadınlar olmak üzere, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için açılmış bir eğitim merkezidir. Bu merkezde ağırlıklı olarak eğitimler; meslek, kişisel gelişim ve hobi-sanatsal kurslar olarak verilmektedir.

 • Meslek, kişisel gelişim, hobi-sanatsal kurslar

Merkeze yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edilebilir.

Adres      :  Suadiye -  Kazım Özalp Caddesi Berna Sokak Salih Bey Apt. No. 11  KADIKÖY
Telefon   :  0216 3686089
E-mail      :  [email protected]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Birimi

İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik destek olma amacıyla,  ayni destekler kapsamında, kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafetlerin bağışçılardan alınıp temizlenerek, ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz olarak dağıtımının yapıldığı ve Kadıköylü gönüllüler tarafından temin edilen kitap ve giysileri düzenleyerek; Anadoludaki ihtiyaç sahibi bireylere ve okullara ulaştıran birim olan Anadolu’ya Yardım Kampanyası’nın yürütüldüğü merkezdir.

Dilekçesi alınmış ve ihtiyacı olduğu tespit edilen müracaatçılar için, her Çarşamba günü iş günleri ve saatlerinde, ayda bir olacak şekilde giysi desteği sağlanmaktadır.

Toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Kampanyası’na giysi, oyuncak, kitap vb. bağışı yapmak isteyen kişiler merkeze yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edebilir.

Adres       :  Eğitim Mah. Azra Sok. Sadıkoğlu Plaza No:1 10/14
Telefon    :  0216 545 72 28
E-mail      : [email protected] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadın Sığınma Evi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yönlendirmesi  ile, fiziksel, cinsel, duygusal, sözel, sosyal ve ekonomik şiddet ve istismara uğrayan kadınların psiko- sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında, varsa çocuklarıyla birlikte geçici bir süre yatılı olarak kalabilecekleri merkezdir.

Şiddete uğruyorsanız veya tanık oluyorsanız lütfen ulaşın.

 • Alo Kadına Şiddet Hattı – 0216 349 9 349 (08:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmelikler

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü
E. Duygu ADIGÜZEL
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 65
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı