İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadıköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

1- İNSAN KAYNAKLARI:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak; memur, işçi, sözleşmeli personel ve belediye şirket işçisi olarak istihdam edilen personelin işe alım işlemlerini yürütmek, 

Kurumun kariyer planlamasını hazırlamak, ideal kadroyu oluşturmak için insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yaparak hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak,  

Tüm çalışanlarımızın özlük işlemlerini yürütmek ve korumak, tanıtım kartlarını hazırlamak ve onlarla ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçirmek,

Lise ve üniversite öğrencilerinin staj kabul işlemlerini yapmak, öncelikli görevlerimiz arasındadır.

 

2- EĞİTİM:

Müdürlüğümüz eğitim çalışmalarına oldukça önem vermekte olup,   personelimize değişen yasa ve yönetmeliklerle ilgili mevzuat, bilgilendirme bilinçlendirme ve sertifikalı da olmak üzere gibi birçok alanda eğitim vermektedir.  (Ayrıntı için Faaliyet Raporu tıklayınız )

Ayrıca personelimize kişisel gelişim eğitimleri de verilmekte olup,  kulüp çalışmaları ve motivasyon etkinliklerinde de yer alması sağlanarak moralini yüksek tutmak amaçlanmaktadır. Böylece personelin hem mesleki hem de kişisel gelişim yönünden değişimini sağlayarak halkımızın daha etkili, hızlı ve gülen yüzlerden hizmet alması amaçlanmaktadır.

3- ORGANİZASYON ŞEMASI  

 

4- GÖREV TANIMLARI

Müdür: Müdürlükte gerçekleştirilen tüm işlemleri koordine eder, yasalara ve yönetmeliklere uygunluğunu takip eder. Müdürlüğünde görev yapan tüm personellerin doğru ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için onları yönlendirir.

Şef/Büro Sorumlusu: Sorumlu olduğu büro içerisinde görev yapan personeli, işlerin yapılması aşamasında organize eder. Hazırlanan evrakların doğru ve uygun olmasını sağlar.

Memur Bürosu: Belediyemizde görev yapan memur personel ile 5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin özlük işlemlerini gerçekleştirir.

İşçi Bürosu: Belediyemizde görev yapan kadrolu işçilerin özlük işlemlerini gerçekleştirir. Vatandaştan gelen iş başvurularını alıp sisteme kaydeder, uygun iş talebi olduğunda yönlendirme yapar. Personel kimlik kartlarını hazırlar ve PDKS sistemini takip eder.

Eğitim Bürosu: Müdürlüklerden gelen eğitim talepleri ve yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitimleri gerçekleştirir. Yeni başlayan personel ile stajyerlere oryantasyon eğitimi verir.

İstihdam ve Koordinasyon Bürosu: Belediyemizde 696 sayılı K.H.K kapsamında görev yapan şirket personelinin özlük işlemlerinin yapılabilmesi için koordinasyonu sağlar. İstihdam konusunda belediye şirketi adına yasal işlemleri gerçekleştirir.

5- MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVİ

 • Evrak kayıt işlemlerini  yapmak.
 • Memur  özlük işlemlerini yapmak.
 • Tamamlanan tüm işlemler için gerekli EYBS ve SGK girişlerini yapmak
 • Bütçe ve Performans Programını hazırlamak.
 • Belediye çalışanlarının  personel kimlik kartını düzenlemek.
 • Sözleşmeli Memurların raporlu olduğu günleri internet ortamında SGK”ya bildirmek.
 • Periyodik olarak Bütçe-Finans birimine personel raporu göndermek
 • Hizmet içi Eğitim Programını hazırlamak, eğitimin gerçekleşmesi  için eğitimci ve yer seçimini belirlemek ve ilgili  tüm yazışma, iş ve işlemlerini yapmak.
 • Sözleşmeli personelin tekliflerini  Meclise sunmak, sözleşmelerini hazırlamak  ve sözleşmeli personel ile ilgili tüm  iş ve  işlemleri yürütmek.
 • İşçi özlük işlemlerini yapmak..
 • Belediye çalışanlarının personel kimlik kartını hazırlamak.
 • İş-Kur Hizmet Noktasına başvuran vatandaşların kaydını almak, iş ilanlarını tarayarak özel firmalara yönlendirmek.
 • İş-Kur Hizmet Noktasına personel talebinde bulunan özel  firmalara aradıkları kriterlere uygun özgeçmiş göndererek vatandaşın iş bulmasına yardımcı olmak.
 • Periyodik olarak İş-Kur Hizmet Noktası faaliyet raporu hazırlamak.
 • Aylık faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Aylık olarak Kadıköy Mal Müdürlüğüne personel sayısı bildirimi yapmak
 • Müdürlüğe ait İç Kontrol Faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Staj dönemlerinde öğrencilerden gelen başvuruları almak, yapılan değerlendirme sonuçlarında bilgilendirmek ve gerekli evrakları teslim almak

 

Görev Tanımları

Müdür: Müdürlükte gerçekleştirilen tüm işlemleri koordine eder, yasalara ve yönetmeliklere uygunluğunu takip eder. Müdürlüğünde görev yapan tüm personellerin doğru ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için onları yönlendirir.

Şef/Büro Sorumlusu: Sorumlu olduğu büro içerisinde görev yapan personeli, işlerin yapılması aşamasında organize eder. Hazırlanan evrakların doğru ve uygun olmasını sağlar.

Memur Bürosu: Belediyemizde görev yapan memur personel ile 5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin özlük işlemlerini gerçekleştirir.

İşçi Bürosu: Belediyemizde görev yapan kadrolu işçilerin özlük işlemlerini gerçekleştirir. Vatandaştan gelen iş başvurularını alıp sisteme kaydeder, uygun iş talebi olduğunda yönlendirme yapar. Personel kimlik kartlarını hazırlar ve PDKS sistemini takip eder.

Eğitim Bürosu: Müdürlüklerden gelen eğitim talepleri ve yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitimleri gerçekleştirir. Yeni başlayan personel ile stajyerlere oryantasyon eğitimi verir.

İstihdam ve Koordinasyon Bürosu: Belediyemizde 696 sayılı K.H.K kapsamında görev yapan şirket personelinin özlük işlemlerinin yapılabilmesi için koordinasyonu sağlar. İstihdam konusunda belediye şirketi adına yasal işlemleri gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

MEMUR

 

 

DAİMİ İŞÇİ

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

 

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİ

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
 • Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
 • Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • 6111 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname.
 • 696 Sayılı KYK / Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname.
 • 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

 

Üniversite 2020 Yaz Dönemi Stajyer Alımı 

Ülkemizde yaşanan ve etkisi devam etmekte olan Korona Virüs salgını nedeniyle, personelin ve öğrencilerimizin sağlığını korumak amacıyla  2020 yaz dönemi için ÜNİVERSİTE STAJ ÖĞRENCİSİ alınmayacağına dair  üst yönetim tarafından karar verilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.


Lise 2020 - 2021 Stajyer Alımı

2020 - 2021 dönemi Lise stajı için Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarında staj yapmak üzere, yalnızca MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİM BÖLÜMÜ son sınıf öğrencileri alınacaktır. Alınacak öğrenci kontenjanı 62 kişi ile sınırlıdır.Bu kapsamda 15 - 26 Haziran 2020 tarih aralığında altta belirtilen şartları kapsayan lise son sınıf öğrencileri başvurularını yapabileceklerdir. Online olarak gerçekleştirilecek başvuru sonrası şartları uygun görülen öğrenciler mülakat için bilgilendirilecektir.

 
Başvuru formu için https://eybs.kadikoy.bel.tr/[email protected]=1106 linkini tıklayınız.

Bu imkândan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki kriterleri taşıması gerekmektedir.
1. Meslek Lisesi Çocuk gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lise Son sınıf öğrencisi olması
2. Not ortalamasının en az 70 olması
3. Öğrenmeye açık, hevesli ve sorumluluk sahibi olması
4. Tutarlı, dürüst, kazanma tutkusu olan, enerjisi yüksek, zorlayıcı hedeflerin üzerinden gelebilecek güler yüzlü, sevecen, çocukla iletişimi kuvvetli kişiler olması gerekmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Nurhan ARSLAN
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 83
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı