Etüd Proje Müdürlüğü

MİSYON

Kadıköy Belediyesi Misyon ve ilkeleri doğrultusunda sağlıklı kent ve sağlıklı toplum kriterlerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için farklı ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, Kadıköy’ ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sağlamak, toplumla paylaşılmasını da sağlayarak yayın ve organizasyon çalışmalarını yürütmek, kurum müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi,kurum,kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

VİZYON

Türkiye’de örnek bir belediye olarak gösterilen, çağdaş, katılımcı, demokratik anlayışı güçlü, Kadıköy Halkının refah ve mutluluğuna katkıda bulunan sağlıklı bir kent yaratmak.         

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ve kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte, Kent kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üreten, bu projelerin ve önceliklerinin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlayan, Kadıköy’ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, Kadıköy Belediyesi kurum kimliğinin ve etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürüten, Belediyenin müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimdir. 

MÜDÜRLÜĞÜN YAPISI:

Plan ve Proje Müdürlüğü 4 bürodan oluşmaktadır.
1- Proje Bürosu
2- Etüd Bürosu
3- Evrak Kayıt bürosu

Proje Bürosu

Tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler geliştirmek; 

Mevcut fonksiyonların işlerliğinin, kullanıcıya yönelik fiziki ve sosyal sorunların giderilmesine için projeler geliştirmek ve uygulama projelerini hazırlamak. 

Enerjinin etkin kullanılması ve sürdürülebilir enerji alanlarında projeler geliştirmek 

Kadıköy’ün kültürel ve tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için projeler geliştirmek 

Etüd Bürosu

Kadıköy`ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak 

Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak 

Kadıköy sınırları içerisinde bulunan kamusal alan ve mekanların tespitini yapmak, proje hazırlamaya yönelik analizler için çalışyatlar, toplantılar, anketler düzenlemek Evrak Büro Şefliği:

Müdürlüğümüz hizmet alım işlerinin yürütülmesi 

Müdürlüğümüze gelen tüm evrakların giriş-çıkışları 

Müdürlüğümüz şefliklerine ve diğer iç-dış birimlere dağılımı, cevaplandırılması, arşivleme işlemlerinin yapılması 

Müdürlüğümüzde çalışan personelin özlük işleri, puantaj işlemleri ayniyat –depo, demirbaş işlemlerinin yapılması 

İletişim :  0 216-542 50 00 -  1416 / 1458

Etüd Proje Müdürü
Leyla TERZİ
E-Posta Adresi: leyla.ulukaya@kadikoy.bel.tr
İletişim Numarası: (0216) 542 50 11
Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı