Object reference not set to an instance of an object.

(1) Evrak Kayıt Bürosunun Görev ve Sorumlulukları:

Müdür ve Şefin yönlendirmesi, takibi ve koordinasyonu dahilinde;

Havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlamak,
Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak, ilgili yerlere havalesini sağlamak, takibini yapmak ve cevaplarını düzenleyerek üst yöneticiye sunmak,
Gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek ve arşivi düzenlemek,
Müdürlüğün ve bağlı birimlerin teknik ve idari ihtiyaçlarını karşılamak,
Müdürlüğün mal ve hizmet alımı dosyalarını hazırlamak, takibini yapmak ve ilgili müdürlüklere gönderilmesini sağlamak,
Personelin yıllık izinlerini, mesai ve sosyal haklarını takip etmek, bunlara ilişkin yazışmaları yapmak ve dosyalarını tutmak,
Müdürlüğün yıllık bütçesi, beş yıllık planı, yıllık planı ve stratejik planını hazırlamak,
Müdür başkanlığında yapılacak haftalık değerlendirme toplantılarına katılmak, varsa görüş ve önerilerini dile getirmek, işleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmakla sorumludur.

(2) Basın Bürosunun Görev ve Sorumlulukları :

Basın Danışmanının yönlendirmesi, takibi ve koordinasyonu dahilinde;

Basın ve yayın organlarını düzenli olarak tarayarak, belediyeyi ilgilendiren yayın, bilgi, haber ve yorumları takip etmek,
Belediye çalışmalarının kamuoyundaki etkilerinin değerlendirmesini yapmak,
Kupürlerle basından özetler tasnif ederek Başkanlık Makamını bilgilendirmek, Başkanın isteği doğrultusunda gerekli açıklamaları yapmak,
Belediye Başkanının medya randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlemek, Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarının basın toplantılarının organizasyonunu yapmak,
Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için, basın bültenleri, ilan ve duyurular hazırlayarak, basın yayın organları ile iletişime geçmek ve sonuçlarını takip etmek,
Yazılı ve görsel basın için bir veri bankası oluşturmak, köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin iletişim bilgilerini güncel halde bulundurmak,
Basın yayın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması, bu konularda gerekli ilişkilerin sağlanması, koordinasyon yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapmak veya yaptırmak, bu materyalleri talep eden birimlere vermek, düzenli ve ulaşılabilir bir arşiv oluşturmak,
Yıl içerisindeki kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle ilgili prodüksiyon çalışmalarını yürüterek Belediye hizmetleri ile ilgili tanıtım filmleri hazırlamakla sorumludur.

(3) İletişim Bürosunun Görev ve Sorumlulukları :

İletişim Danışmanının yönlendirmesi, takibi ve koordinasyonu dahilinde;

Müdürlüklerimiz ve onlara bağlı birimler tarafından talep edilen afiş, alan afişi, alan görselleri, antetli kağıt, aylık program, billboard, broşür, davetiye, dosya, e-posta, el ilanı, etiket, kutlama kartı, pankart, raket, iç ve dış mekan tabelaları gibi mecraların tasarlanması, baskıya hazırlanması ve dış mekan çalışmalarının basılmasını sağlamak,
Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı ve dijital materyalin tasarımının ve içeriğinin belediye kurumsal kimliğine uygun tarzda hazırlanmasını, denetlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
Hazırlanan afiş, billboard, pankart çalışmalarının hangi tarihler arasında nerede yer alacağını belirlemek, asılması için asım listelerini hazırlamak ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
Ofis tarafından tasarlanan ve kontrol edilen ilgili materyallerin Kadıköy Belediyesinin tüm iletişim mecralarında değerlendirilmesini sağlamak,
Başkana gelen davet, teşekkür, vb. mektupları cevaplamak,
Kadıköy Belediyesinin kurumsal iletişimi kapsamı içerisinde yer alan proje, ortak etkinlik, partnerlik, sponsorluk gibi çalışmaların değerlendirmelerini yapmak, uygulanmasını sağlamakla sorumludur.

(4) Halkla İlişkiler Bürosunun Görev ve Sorumlulukları :

Halkla İlişkiler Büro Sorumlusunun yönlendirmesi, takibi ve koordinasyonu dahilinde;

Belediye hizmet binası giriş noktalarında Kurumumuzu her ne sebeple olursa olsun ziyaret eden tüm vatandaşlarımızı yardıma hazır ve güleryüzlü bir biçimde karşılamak,
Müdürlükler ve vatandaşın arasında köprü olmak,
Vatandaşın kurum ile ilgili konusunu mümkün olduğunca tespit edip, yerinde çözülebilenleri derhal çözmek, diğer iş ve işlemleri ilgili müdürlüğe yönlendirmek,
Yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için, izinleri dahilinde işlemleri onlar adına yapmak,
Gelen istek, öneri ve şikayet kutusuna bırakılan dilekçeleri takip etmek ve evrak birimine iletmek, görüşmeleri ve kayıtları ilgilisi dışında hiçbir kişi veya kurumla kesinlikle paylaşmamakla sorumludur.

(5) Sosyal Medya Bürosunun Görev ve Sorumlulukları :

2012 yılının ikinci yarısında kurulan Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya Bürosu, beş personelle hizmet vermektedir. Sosyal Medya Bürosunca yönetilen tüm mecralardan yıllık ortalama 2000’den fazla etkinlik, duyuru, hizmet tanıtımı yapılmakta, aylık ortalama 5 milyon tekil kullanıcıya ulaşılmaktadır. Yine aynı süre zarfında çeşitli sosyal medya mecralarından gelen yaklaşık 10.000’e yakın soru, talep, istek ve şikâyetin kurum içi takibini yapıp, aynı mecralar üzerinden yanıtlamıştır. Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya Bürosu şu anda 20’den fazla popüler sosyal medya mecrasını aktif olarak kullanmaktadır. Belediye faaliyetlerini ve ilçedeki önemli gelişmeleri bu mecralara uygun görsel ve metinlerle vatandaşlarla paylaşmakta ve sosyal medya dünyasındaki gelişmeleri Kadıköy Belediyesi’nin kurumsal kimliğine uygun olarak paylaşımlarda bulunmaktadır.

Sosyal Medya Büro Sorumlusunun yönlendirmesi, takibi ve koordinasyonu dahilinde;

Sosyal Medyada belediye ve başkan adına içerik üretimini yapmak, kurum adına yapılacak paylaşımların kontrolünü yapmak,
Kurum içi ve dışı dijital iletişim eğitimlerinin verilmesini sağlamak,
Sosyal Medya aracılığıyla iletilen şikayet, öneri ve taleplerin yönetime aktarılarak kurumsal çözüm üretilmesini sağlamak ve takibini yapmak,
Tarama-takip ve şikayet analizleri yapmak,
Kurumun stratejik dijital kampanyalarına destek olmak,
Mesai saatleri dışında konuları mobil olarak takip etmekten sorumludur.

(6) Gazete Kadıköy Biriminin Görev ve Sorumlulukları :

Gazete Kadıköy, ilk çıktığı 1999 yılından bu yana yayın hayatını kesintisiz sürdürmektedir.

Kadıköy’deki kültür, sanat, polis, adliye, eğitim haberleri, röportajlar, nostalji yazıları, değerli köşe yazarlarının gündeme ve Kadıköy’e ilişkin makaleleri ile ilçenin zengin tarihi geçmişini anlatan yazılarıyla Gazete Kadıköy, yayın hayatına İlçemizin ve halkımızın nabzını tutarak devam etmektedir.

Her hafta Cuma günleri yayınlanmakta olan Gazetemiz, Kadıköy Belediyesi, belediye dış birimleri, muhtarlıklar, resmi ve özel kurumlar, çeşitli merkezler olmak üzere 161 noktada Kadıköylülerle buluşmaktadır.

Yazı İşleri Müdürünün yönlendirmesi, takibi ve koordinasyonu dahilinde;

Belediyemizin çalışmalarını, İlçemizde her alanda görülen gelişmeleri, sanatsal etkinlikleri ve gündeme dair konuları takip etmek,
Gazete Kadıköy’ün haftalık olarak basılmasını sağlamak,
Birimin idari işler görevini yürütmek, personelin koordinasyonunu sağlamak,
Gazetenin basımından önceki son düzeltmelerini yapmak,
Muhabirlerin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, haber koordinasyonunu sağlamak,
Reklam servisinin işlerini takip etmek, çıkacak reklamların kontrolünü yapmak,
Perşembe günleri Gazete Kadıköy’de yapılan Gündem Toplantısını yönetmekle sorumludur.

(7) Halkla İlişkiler Saha Ekibi :

Saha Ekibi Sorumlusunun yönlendirmesi, takibi ve koordinasyonu dahilinde;

Kurum adına vatandaşlar ile birebir iletişim sağlamak,
Önceden belirlenmiş yıllık programlar ve gündeme göre oluşabilecek aylık ve haftalık programlar dahilinde saha çalışmalarını yürütmek,
Saha çalışmaları sırasında izleme, kayıt tutma, değerlendirme, raporlama yapmak,
Vatandaşlardan gelen talep ve reaksiyonların raporlarını tutmak ve müdüre yazılı olarak bildirmek,
Belediye projelerini birebir iletişim kurarak vatandaşa iletmek,
İkameti ilçemizde bulunan ve vefat eden vatandaşlarımıza ait bilgileri Sağlık İşleri Müdürlüğünden düzenli olarak takip ederek, kayıtlarını tutmak ve ailelere Başkan adına taziye ziyaretlerinde bulunmak,
Yeni açılan işyeri bilgilerini Ruhsat Müdürlüğünden alarak, kayıtlarını tutmak ve Başkan adına ziyarete gitmekten sorumludur. 

 

Eksikliği nedeniyle vatandaşlarımız tarafından şikâyet edilen mal ve malzeme bilgisini, bir sonraki bütçe yılında tamamlanabilmesi için ilgili Müdürlüklere raporlamaktan sorumludur.

Müdürlüğümüz, 29.11.2005 tarihindeki Belediye ve bağlı kuruluşları norm kadro ilke ve kararları çerçevesinde ve Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 2014/61 sayılı Kararı ile kurulmuştur. Belediye Başkanına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayten GENÇ’tir. 

Müdürlük; 

a) Evrak Bürosu

b) Basın Bürosu 

c) İletişim Bürosu

d) Halkla İlişkiler 

e) Sosyal Medya Bürosu

f) Gazete Kadıköy

g) Halkla İlişkiler Saha Ekibi

 

Tüm personelimiz;

Görev yürütülürken, karar alma ve uygulamada şeffaf ve hesap verebilir olmak,
Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcı ve duyarlı olmak, 
Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, sınıf ve unvan farkı gözetmeden insan odaklı ve eşitlik ilkesine uygun hizmet vermek,
Belediye kaynaklarının kullanımında kalite, etkinlik ve verimliliği göz önünde bulundurmak,
Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilir, sağlam temellere dayalı görev anlayışını esas almak,
Kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ilke ve esaslarını temel alarak çalışmalarını yürütmeyi hedeflemişlerdir.

Müdürlüğümüz;

Belediyenin stratejik amaçları, prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek, 
Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve halka duyurmak,
Halkla ilişkilerde yüz yüze iletişim ve Radyo-Tv-İnternet kanallarını kullanarak etkili ve doğru iletişimi sağlamak,
İnternet ortamında Başkan’ın ve Belediyenin sosyal medya hesaplarını kontrol ve takip etmek,
Basında ve sosyal medya mecralarında belediye, ilçe ve Başkanla ilgili çıkan haberlerin takibini yapmak,
Belediyenin tüm birimlerinin duyurulması istenen faaliyetlerini iletişim kanalları ile halka duyurmak,
Belediyenin kurumsal kimliğinin toplumla paylaşılmasını sağlamak,
Belediyenin faaliyetlerini takip etmek, bunlar arasında haber niteliği taşıyanları ilgili medya kuruluşlarına ulaştırmak ve iletişimi sağlamak,
Sağlık İşleri Müdürlüğünce düzenli olarak bilgisi verilen ve ayrıca Müdürlüğümüze bizzat başvuru yapan cenaze evlerine halkla ilişkiler saha ekibi tarafından taziye ziyaretlerinde bulunulmasını sağlamak,
İlçeye ait haberlerin yer aldığı Gazete Kadıköy’ün yayımlanması için gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını takip etmek,
Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur.

Kadıköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürü
Ayten GENÇ
E-Posta Adresi: ayten.genc@kadikoy.bel.tr
İletişim Numarası: (0216) 542 50 00
Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı