PROMOSYON İHALE DUYURUSU

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYLIK VE ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMESİNE AİT
PROMOSYON İHALESİ DUYURUSU
Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/3
1-Kurumun Adı : KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
A) Adresi : Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.No: 2 KADIKÖY/İSTANBUL
B) Telefon ve Faks Numarası : 0216 542 50 00/1281 - 0216 414 38 98
C) Elektronik Posta Adresi :www.kadikoy.bel.tr
2-İhale Konusu :Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü :Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 841
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 3.220.000.-
6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :05 Kasım 2014 Tarih Çarşamba Saat 14:00
8- İhale İlanı Tarih ve Saati :23/10/2014 Perşembe günü
KADIKÖY Belediye Başkanlığı birimlerinde çalışan personelin aylık ve ücret ödemelerinin (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ait banka tarafından verilecek olan promosyon ihalesi için kurulan ihale komisyonu 23/10/2014 tarih 14:30 saatte yapılan toplantıda promosyon ihalesinde uygulanacak kriter ve şartnameyi hazırlayarak talepte bulunacak bankalarla iletişimin kurulabilmesi için web sayfasında yayınlanmasına karar verilmiştir.
İhalenin ihaleye ilişkin diğer bilgiler aşağıdadır:
1. İhaleye Kimler Katılabilir
İhaleye, kamu ve özel sektöre ait olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (a), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen asgari faaliyetleri yürüten ve İstanbul’un her ilçesinde en az bir tane olmak üzere İstanbul mücavir alan sınırı içinde toplamda en az 50 adet ATM makinesi olan bankalar katılabilir.
2. İsteklilerden İstenen Belgeler
2.1. Başvuru mektubu (örneği ektedir)
2.2. Teklif mektubu (örneği ektedir)
2.3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin onaylı sureti ve temsile ilişkin imza sirküsü,
2.4. Ticaret Odası kayıt ve faaliyet belgesi
2.5. “okundu ve tüm şartlar kabul edildi.” şerhi yazılan ve imzalanan şartname aslı
2.6. Bu ilanın 2’nci maddesinde istenilen Şube ve ATM makinelerinin sayısını ve kuruldukları yerlerin adreslerini gösterir onaylı yazı,
3. Tekliflerin Verilmesi
3.1. Şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu ile istenilen diğer belgeler , en geç 05/11/2014 Çarşamba günü, saat 14:00' e kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4.Kat A Blok 510 nolu İhale Komisyon Kalemine banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
3.2. Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Şartnamenin temini ile ihale işlemleri hakkında irtibat sağlanacak kişi
4.1 www.kadikoy.bel.tr adresinden görülebilir ve temin edilebilir.
4.2 Adı ve Soyadı: Serap YILMAZER
Görev Unvanı: Maaş Büro Şefi
Telefon No’su: 216 540 50 00/1281
Faks No’su : 216 414 38 98

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı