FENERYOLU SABİT PAZARINDA 3 ADET DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

                                                 ERTELEME    İLANI
                                       KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

                 Feneryolu Sabit Pazarı’nda bulunan  15, 17 ve 23 nolu 3 adet dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesine göre pazarlık usulüne çevrilerek  2 yıllığına 23.02.2016 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.

              İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi ihale günü olan 23.02.2016 tarihinden bir gün öncesi 22.02.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.


                       

İŞİN TÜRÜ                             AYLIK MUH.BED.        GEÇİCİ TEM.         ŞART.BED.          SAAT 

15 Nolu Dükkan
Tavuk Satışı                         1.000,00 TL.+KDV         720,00 TL.             110,00 TL.           14:00

 

17 Nolu Dükkan Yeşillik
Dükkanı                                  440,00 TL.+KDV         316,80 TL.              110,00 TL.           14:00

 

23 Nolu Dükkan Kırtasiye
Oyuncak –Hediyelik Eşya     1.000,00 TL.+KDV         720,00 TL.               110,00 TL.          14:00

 

 

  İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:
 

 a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
 b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin  ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de  mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında  yazılı şartlara  haiz bulunması,
 (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik
 edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
 yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi        

 

İHALE SONUÇ

23.02.2016 "2016/13-2 FENERYOLU 15 İHALE İPTAL EDİLDİ.      
" " FENERYOLU 17 FİKRİ KIZILARSLAN 23.03.2016 2 YIL 600,00 TL+KDV
" " FENERYOLU 23 ANTEN ELEKTRONİK LTD ŞTİ 18.03.2016 2 YIL 1.255,00 TL+KDV

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı