Şubat 2020 Meclis Gündemi

 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Sayı : 32823597-301.03-E.495095
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
T.C KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 2. Toplantı Yılında yapacağı Şubat
Ayı Toplantısı 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.
Şubat Ayı Toplantısının ilk birleşimi 03 Şubat 2020 Pazartesi günü, saat 10.00’da
Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin
toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
*Elektronik İmzalanmıştır.
GÜNDEM:
 
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere bir üyenin belirlenmesi ile ilgili teklifi.
 
2. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, “Şeker Okul Proje” kapsamında obez olduğu tespit edilen çocuklara Dr.Rana BEŞE Polikliniğinde yapılacak ücretsiz tahliller ile ilgili teklifi.
 
3. Veteriner İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
 
4. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın arasında imzalanacak olan “Erken Tanı ve Erken Müdahale Çalışmaları Konulu” işbirliği protokolü ile ilgili teklifi.
 
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2020 yılı Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi.
 
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Göztepe Mah. 507 Ada, 68 Parselde AYEDAŞ Lehine İrtifak Hakkının Tesisi ile ilgili teklifi.
 
7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Erenköy Mah. 108/1 Pafta, 437 Ada, 213 Parselin, 30,58 m2 lik Belediye hissesi ile ilgili teklifi.
 
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı