Ocak 2020 Meclis Gündemi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
              Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 2. Toplantı Yılında yapacağı Ocak Ayı
Toplantısı 06 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.
 
              Ocak Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin
toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
                                                                                                                     Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                        Belediye Başkanı
                                                                                                                   *Elektronik İmzalanmıştır.
 
GÜNDEM:
 
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2020 Yılı Meclis Çalışma Takvimi ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonunun oluşturulması ile ilgili teklifi.
3. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, 01.01.2020 – 31.12.2022 tarihleri arası 3 yıl süreyle çeşitli kapasite ve türde sürücüsüz araç kiralanması ile ilgili teklifi.
4. Fen İşleri Müdürlüğünün, Kadıköy Kaymakamlığı Binasında bulunan su deposunun sökülerek yerine yenisinin takılması ve arızalı olan hidroforun yenilenmesi ile ilgili teklifi.
5. Fen İşleri Müdürlüğünün, Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mahmut Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binalarının yıkım işlemleri ile ilgili teklifi.
6. Fen İşleri Müdürlüğünün, Kadıköy İlçesi sınırlarında muhtelif yerlerde bulunan metruk binaların yıkım işlemleri ile ilgili teklifi.
7. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İDEA Kadıköy Alan Tahsis Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi.
8. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili teklifi.
9. İmar Komisyonunun, Suadiye Mah. 86 pafta, 350 ada, 21, 41 ve 82 parseller ile kadastral boşluğa ilişkin plan değişikliği ile ilgili, 20.12.2019 gün ve 2019/10 sayılı raporu.
10. İmar Komisyonunun, Göztepe Mah. 109 pafta, 501 ada, 21 parsele ilişkin plan değişikliği ile ilgili, 20.12.2019 gün ve 2019/11 sayılı raporu.
11. İmar Komisyonunun, Bostancı Deniz Otobüsü İskelesi’ne ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli İmar Planları ile ilgili, 20.12.2019 gün ve 2019/12 sayılı raporu.
12. İmar Komisyonunun, Suadiye Mahallesi, 123 pafta, 969 ada, 8 parsel ile ilgili, 20.12.2019 gün ve 2019/13 sayılı raporu.
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı