Nisan Gündemi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı Nisan Ayı Toplantısı
05 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
Nisan Ayı Toplantısının ilk birleşimi 05 Nisan 2021 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
 
GÜNDEM:
 
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Başkanlık
Divanına,
a) Meclis 1.Başkan Vekili
b) Meclis 2.Başkan Vekili
c) Katip seçimi ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33/a maddesi gereğince Belediye
Encümenine 3 adet üye seçimi ile ilgili teklifi.
3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince İhtisas
Komisyonlarının oluşturulması, görev sürelerinin ve üyelerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi.
4. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu Raporunun
okunması.
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyeye ait taşınmazlar ile ilgili teklifi.
7. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Kadıköy Afet Gönüllüleri Yönergesi ile ilgili teklifi.
8. Fen İşleri Müdürlüğünün, 2021 tranşe birim fiyatları, kontrollük hizmet bedelleri, malzeme zayiat
bedellerinde kullanılacak birim fiyatları ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı