Nisan 2019 Meclis Gündemi

 

                                                                                                               T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği

 

 

Sayı: 27339511-301-03/211746                                                                                            16/ 04 /2019

Konu: Meclis Gündemi

 

 

 

T.C.KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesinde “Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün, Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır” denilmektedir.

Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1.Toplantı Yılı Nisan Ayı Toplantısı ilk birleşimi 17 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 13.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.

 

 

                                                                                             

                 Şerdil Dara ODABAŞI

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Başkanlık Divanına,

a) Meclis 1.Başkan Vekili

             b) Meclis 2.Başkan Vekili

             c) Katip seçimi

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Encümenine 3 adet üye seçimi.
  2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının oluşturulması ve üye seçimi.
  3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
  4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Marmara Belediyeler Birliği Meclisine Üye Seçilmesi ile ilgili teklifi.
  5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Sağlıklı Kentler Birliği Meclisine Üye Seçilmesi ile ilgili teklifi.
  6. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Tarihi Kentler Birliği Meclisine Üye Seçilmesi ile ilgili teklifi.
  7. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

 

 Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı