Nisan 2018 Meclis Gündemi

T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği

 

Sayı: 32823597-301.03-18916                                                                                            26/03/2018

Konu: Meclis Gündemi

 

 

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

             Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılında yapacağı Nisan Ayı Toplantısı 02 Nisan 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.

             Nisan Ayı Toplantısının ilk birleşimi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü, saat 16.30'da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                     Aykurt NUHOĞLU
                                                                                                                                            Belediye Başkan

 

 

 

 

GÜNDEM:

1.   Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33/a maddesi gereğince Belediye

       Encümenine 3 adet üye seçimi ile ilgili teklifi.

2.   Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İhtisas

       Komisyonlarının oluşturulması ile ilgili teklifi.

3.    Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu

       Raporunun okunması.

4.    Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

5.    Fen İşleri Müdürlüğünün, Sahrayı Cedit Mah. 728 ada, 2 parselde bulunan Kireçhane Camii

        bahçe tadilat işlerinin ihale ile yaptırılan işler kapsamında yaptırılması ile ilgili teklifi.

6.     Fen İşleri Müdürlüğünün, Bostancı Halk Eğitim Merkezi binasında 2 adet wc mahallinin

        yenilenmesi işinin ihaleten yaptırılan işler kapsamında yapılması ile ilgili teklifi.

7.    Fen İşleri Müdürlüğünün, 2018 yılı yol ve kaldırım tahrip bedeli ve 23.madde uygulama

       hesabında kullanılacak KDV dahil birim fiyatları ile ilgili teklifi.

8.    Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi ile Almanya'dan Hamm Belediyesi JZ

        Casino Gençlik Merkezi İşbirliği ile ilgili teklifi.

9.    Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Eurocıtıes Kültür Forumu ile ilgili teklifi.

10.  Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi ile İzmir Bayındır Belediyesi

       arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili teklifi.

11.  Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi ile Trabzon Düzköy Belediyesi

       arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili teklifi.Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı