Meclis Nisan Mayıs Haziran Ayı Toplantıları

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


Sayı: 32823597-622-E.559542
Konu: Bilgi Belge Talepleri ve Yazışmalar


DAĞITIM YERLERİNE


İlgi :26/03/2020 tarihli ve E.35304 sayılı yazı.


  İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazıları gereği Kadıköy
Belediye Meclisi’nin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.


Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
*Elektronik İmzalanmıştır.
 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi
http://www.kadikoy.bel.tr/ebelgesorgulama adresinden, 559542 doküman no. ve 0C0510ACF854 sorgulama kodu ya da sağdaki karekod ile yapılabilir.

 Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı