Mart 2018 Meclis Gündemi

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği

 


Sayı: 27339511-301-03/E.12306                                                                                                 26/02/2018
Konu: Meclis Gündemi

 


T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 


                       Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılında yapacağı Mart Ayı Toplantısı 05 Mart 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.

                       Mart Ayı Toplantısının ilk birleşimi 05 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.


                                                                                                                                          Aykurt NUHOĞLU
                                                                                                                                          Belediye Başkanı
 

 

 

 


GÜNDEM:


1. Etüd Proje Müdürlüğünün, Osmanağa Mahallesi 10 pafta, 1430 ada 96 parselde bulunan tescilli alanı ile    ilgili teklifi.
2. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, “Şeker Okul Projesi” kapsamında obez olduğu tespit edilen çocuklara, Dr.Rana BEŞE Polikliğiniğinde (Hemogram, Glukoz (AKŞ), HBA1C, TSH, ST4, VİT B12) tahlillerinin ücretsiz yapılabilmesi ile ilgili teklifi.
3. Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kadıköy Kent Konseyi 14.Olağan Genel Kurul Sonuçları ile ilgili yazısı.


 Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı