Kasım Meclis Gündemi

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Evrak Tarih : 24.10.2019 15:28:08
Sayı : 32823597-301.03-E.398390
Konu : Meclis Gündemleri
 
T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılında yapacağı Kasım AyıToplantısı 04
 
Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.Kasım Ayı Toplantısının ilk birleşimi 04 Kasım 2019 Pazartesi
 
günü, saat 10.00’da KadıköyBelediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis
 
Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
*Elektronik İmzalanmıştır.
 
GÜNDEM:
1. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mimari Estetik Komisyonu oluşturulması ile ilgili teklifi.
 
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı