Eylül 2020 Meclis Gündemi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : E-32823597-301.03-705810
Konu : Meclis Gündemleri
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 2. Toplantı Yılında yapacağı Eylül Ayı Toplantısı 07Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Eylül Ayı Toplantısının ilk birleşimi 07 Eylül 2020 Pazartesi günü, saat: 10.00'da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
                                                                                                                   Fahrettin KAYHAN
                                                                                                                    Belediye Başkan V.
 
 
 
GÜNDEM:
 
 
1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz ile Tüm Bel Sen arasında yapılan
2020-2021 dönemini kapsayan Memur Toplu Sözleşmesi taslak metni ile ilgili teklifi.
 
2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro Salonu Ücret Tarifesi ile ilgili
teklifi.
 
3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2020-2021 Öğretim yılında Belediyemizde 3308 sayılı kanun
gereği Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilere aylık ödenmesi ile ilgili teklifi.
 
4. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Havai Fişek Yasaklanması ile ilgili teklifi.
 
5. Kurumsal İletişim Müdürlüğünün, EASPD ile işbirliğine ilişkin teklifi.
 
6. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kadıköy Caferağa Mahallesi, 29 pafta, 1164 ada, 145 Parselde yapı
bloğun iptaline yönelik plan değişikliği ile ilgili teklifi.
 
7. Yazı İşleri Müdürlüğünün, kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık emekçilerinin
Uluslararası Aile Cüzdan bedeli hariç olmak üzere, evlendirme ile ilgili diğer hizmet ücretlerinin
alınmaması ile ilgili teklifi.
 
8. Fen İşleri Müdürlüğünün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan şartlı
hibe kapsamında plent altı asfalt yardımı ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı