Ekim Meclis Gündemi

Evrak Tarih : 02.10.2019 11:25:15
 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Sayı : 32823597-301.03-E.374243
Konu : Meclis Gündemleri
 
T.C.
KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılında yapacağı Ekim Ayı Toplantısı 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.Ekim Ayı Toplantısının ilk birleşimi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
*Elektronik İmzalanmıştır.
 
GÜNDEM:
1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Taslağı ile
ilgili teklifi.
2. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı
Taslağı ile ilgili teklifi.
3. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2020 Yılı Performans Esaslı Bütçe
Taslağı ile ilgili teklifi.
4. Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri Müdürlüğünün, Mercedes Sprinter marka hasta
nakil ambulansı, 55 ACC 524 ve 34 CFU 888 plakalı Ford Transit marka engelli erişim
tertibatlı araçların Belediyemize şartsız ve ivazsız olarak hibe edilmesi ile ilgili teklifi.
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, ECCAR Genel Kurul Toplantısı ve EUROCITIES Yıllık
Konferansı ile ilgili teklifi.
6. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinin ve Veli Sözleşmesinin
güncellenmesi ile ilgili teklifi.
7. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Çocuk Yuvalarının 2019-2020 Eğitim Dönemi ek ücret tarifesi
uygulanması ile ilgili teklifi.
8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019-2020 Öğretim yılı mesleki liselerinde öğrenim gören
öğrencilerin stajyer ücreti ile ilgili teklifi.
9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2020 Mali Yılı Bütçesinde uygulanacak ücret tarifesi ile ilgili
teklifi.
10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, kreş olarak faaliyet göstermek üzere Kadıköy ilçesi,
Suadiye Mah. 113 pafta, 428 ada, 25 parsel sayılı yerde bulunan taşınmazın kiralanması ile
ilgili teklifi.
11. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Süreyya Operası ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezinin
Salonlarının revize edilmiş ücret tarifeleri ile ilgili teklifi.
12. Kurumsal İletişim Müdürlüğünün, Uluslararası Plak ve CD Fuarı ile ilgili teklifi.
13. Kurumsal İletişim Müdürlüğünün, OKUYAY Projesi ve Frankfurt Kitap Fuarı ile ilgili
bilgi yazısı.
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı