696 Sayılı KHK Sınava Girmeye Hak Kazananlar Nihai Liste

DUYURU

696 sayı lı K.H.K' nın Geçici 24. Maddesinin uygulanmasına yönelik Tebliğ doğrultusunda, kesinleşen listelere göre 15.03.2018 — 21.03.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav programı aşağıda sunulmuş olup sınavların bu program doğrultusunda yapılmasına, ayrıca müdürlüklere listelerin  gönderilmesine ve belediyenin internet sayfasında yayınlanarak ilan edilmesine karar verildi.
 

İlan Tutanağı için Tıklayınız

696 Sayılı KHK Sınava Girmeye Hak Kazananlar Nihai Liste için Tıklayınız

İtiraz Başvuruları Duyurusu için Tıklayınız

Müdürlük Dağılımlı Sınav Programı için Tıklayınız

 Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı